Savotat - Työvälineesi puunkorjuuyrityksen kannattavuuden parantamiseen
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä

SAVOTAT™

SAVOTAT yhteiskuntamme hyvinvointia rakentamassa

Suomi elää metsästä, sillä metsäteollisuus on ollut jo 1800-luvulta lähtien Suomen talouden selkäranka. Metsät ovat maamme tärkein luonnonvara ja metsätuotteiden osuus Suomen viennistä on nykyisin noin viidennes. Puuraaka-aineen hankinnassa puunkorjuuyrityksillä on keskeinen rooli. Kotimaiset metsäkoneyritykset hankkivat vuosittain kymmeniä miljoonia kuutiometrejä raaka-ainetta metsäteollisuuden tarpeisiin työllistäen arviolta 5000 – 6000 työntekijää.

Puunkorjuuyritykset ovat omalta osaltaan kovan kustannuspaineen alla, jotta koko Suomen metsäteollisuus voi säilyä kilpailukykyisenä tuottaen hyvinvointia yhteiskuntaan. Puunkorjuuyritysten kannattavuuden parantaminen on keskeinen tehtävämme. Vain kannattavasti toimivat metsäkoneyritykset voivat hankkia jatkossakin raaka-ainetta metsäteollisuuden tarpeisiin ja turvata riittävän toimeentulon ja työpaikat myös työntekijöilleen. Tämän kehityksen turvaaminen on myös Tietohippu Oy:n tavoite ja sen eteen työskentelemme päivittäin.

SAVOTAT tuntee puunkorjuuyritysten arjen ja haasteet

Metsäkoneyritykset ovat pk-yrityksiä, jotka huolehtivat yrittäjävetoisesti puuraaka-aineen hankkimisesta usein ääriolosuhteissa ja haasteita kaihtamatta. Työntekijät ovat ahkeria oman alansa ammattilaisia ja suorittavat työnsä itsenäisesti ja oma-aloitteisesti parhaiksi havaituilla käytännöillä.

Tietohippu on kotimainen pk-yritys, ja meillä on pitkäaikainen kokemus puunkorjuualan käytännöistä ja erityispiirteistä. Tunnemme hyvin metsäkoneissa tuotetun tieto sisällön kuin myös taksarakenteet ja puunkorjuuyritysten tilityskäytännöt. Myös metsäkonealan työehtosopimus ja palkanlaskennan käytännöt ovat yksi erityisvahvuutemme. Hyödynnämme tuoreinta teknologiaa kehittäessämme erilaisia teknisiä ratkaisuja, mutta kuitenkin maalaisjärjellä ajatellen. Kuuntelemme asiakkaiden tarpeita herkällä korvalla ja tarjoamme oman asiantuntemuksemme ymmärrettävällä käytännön kielellä. Kun tarvitset työvälineitä, tukea ja apua, olemme täällä sinua ja yritystäsi varten.

SAVOTAT on työväline puunkorjuuyrityksen kannattavuuden parantamiseen!

Olemme kehittäneet puunkorjuuyritysten tietojärjestelmiä jo yli 20 vuoden ajan. Näemme metsäkoneyrityksen hallinnon yhtenä kokonaisuutena, joka kattaa niin tuotannon seurannan kuin talous- ja henkilöstöhallinnon osa-alueet. Mielestämme paras tapa puunkorjuuyrityksen kannattavuuden varmistamiseen ja toiminnan kehittämiseen on tarjota työväline, joka huomioi toimialan erityisvaatimukset mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Yrityksen hallinto ja johtaminen hoituvat tehokkaimmin silloin, kun samaa tietoa ei tarvitse syöttää tai käsitellä moneen kertaan. Järjestelmän tulee toimia saumattomasti niin metsäkoneen tuottaman tiedon osalta kuin rahaliikenteen, palkanlaskennan ja taloushallinnon kanssa.

Tämän kokonaisuuden nimi on SAVOTAT™. Tutustu järjestelmän sisältöön tällä sivustolla ja ota yhteyttä. Olet tervetullut jatkuvasti kasvavaan käyttäjäjoukkoon!

Savotat-järjestelmä