Savotat -johtamisjärjestelmä - Hyödyt metsäkoneyrittäjälle - Savotat
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä

Hyödyt metsäkoneyrittäjälle

Savotat-järjestelmä on puunkorjuuyrityksen sisäisen laskennan työväline, jonka avulla on saatavissa monia hyötyjä metsäkoneyrityksen kehittämisessä ja kannattavuuden parantamisessa. Konkreettiset hyödyt metsäkoneyrittäjälle syntyvät fiksusta seurannasta, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen kannattavampaan suuntaan. Seuraavat ovat kolme keskeisintä seurantanäkökulmaa:

1. Työajanseuranta

Savotat-järjestelmä tarjoaa useita vaihtoehtoja työntekijäkohtaisen työajan ja tuotostietojen seuraamiseen. Työaikatietoa voidaan kerätä KoneSavotalla, MittausSavotalla tai NettiSavotalla. Palkanlaskennan lisäksi työaikatietoja voidaan hyödyntää leimikkokohtaisessa, kone- tai työntekijäkohtaisessa tuottavuusseurannassa. Yksi parhaimmista keinoista parantaa puunkorjuuyrityksen tuottavuutta, on ottaa käyttöön kannustepalkkaus. Savotat-järjestelmä tarjoaa toiminnot,
joilla voidaan luoda kunkin yrityksen omasta tilanteesta lähtevät kannustepalkkausperusteet. Savotat-järjestelmä sisältää kaikki tarvittavat palkanlaskentatoiminnot, jonka kaikki tiedot voidaan käsitellä sähköisesti.

Sähköinen työajanseuranta ja siihen perustuva tuottavuusseuranta auttaa metsäkoneyrittäjää varmistamaan, että yrityksen työteho on riittävällä tasolla. Eri työntekijöiden väliset tuottavuuserot voivat selittyä virheellisillä työkäytännöillä. Siksi työajan- ja tuottavuusseuranta auttaa havaitsemaan mahdolliset koulutustarpeet, jolloin tuottavuutta on mahdollista parantaa hyvin pienillä kustannuksilla. Kannustepalkkauksen avulla koko yrityksen henkilöstö voidaan aktivoida kehittämään omaa tuottavuutta ja siten koko puunkorjuuyrityksen kannattavuutta. Lue lisää työajaseurannasta…

2. Leimikkoseuranta

Savotat-järjestelmä tarjoaa metsäkoneyrittäjälle monipuoliset toiminnot leimikkokohtaisen kannattavuuden seuraamiseen. Leimikkoseuranta perustuu metsäkoneen mittalaitteella kerättyyn tuotantotietoon ja sähköisesti kerättyyn leimikkokohtaiseen työaikatietoon. Leimikkoseurannassa hyödynnetään lisäksi metsäkoneelle laskettua tuntikustannustietoa sekä asiakaskohtaista korjuuhinnastoa. Edellä mainittujen tietojen avulla voidaan laskea yksittäisen leimikon korjuutuotot ja -kustannukset, sekä niiden erotuksena laskettu
leimikkokohtainen kate. Jos korjuuyrityksessä on käytössä kannustepalkkausjärjestelmä, tuottaa leimikkoseuranta tietoa myös kannustepalkkojen laskemiseen. Lisäksi leimikkoseuranta on myös keskeisessä osassa kustannuspaikkaseurannan toteuttamiseen.

Leimikkoseurannan tuottaman tiedon avulla voidaan tarkastella leimikkokohtaista kannattavuutta monista eri näkökulmista. Leimikkoseuranta auttaa havaitsemaan eri olosuhdetekijöiden vaikutukset kannattavuuteen. Se on myös erittäin merkittävää tietoa jätettäessä uusia tarjouksia tai valmistauduttaessa asiakkaan kanssa käytäviin taksaneuvotteluihin. Lue lisää leimikkoseurannasta…

3. Kustannuspaikkaseuranta

Kustannuspaikkaseurannan tavoite on selvittää metsäkonekonekohtainen kannattavuus. Savotat-järjestelmän kustannuspaikkaseuranta hyödyntää työajanseurannan ja leimikkoseurannan tuottamaa tietoa. Leimikkoseurannan perusteella saadaan selville koneen tuottamat korjuutuotot ja sähköisen työajanseurannan ja PalkkaSavotan avulla saadaan seurantaan tarkat konekohtaiset palkkakustannukset sivukuluineen. Muiden konekohtaisten kustannusten laskemisessa voidaan hyödyntää MaksuSavottaan kuuluvaa ostoreskontraa. Sen avulla voidaan kaikki yrityksen ostolaskut kohdistaa eri työkoneille mahdollisimman vähällä työllä mutta riittävän tarkasti.

Kustannuspaikkaseuranta kertoo todellisen konekohtaisen kannattavuuden sekä sen muutokset eri tarkastelujaksoilla. Yksittäinen vanhempi metsäkone ei välttämättä pärjää teknisen tuottavuuden näkökulmasta uusille modernimpaa tekniikkaa sisältävälle koneelle. Jos vanhemman koneen pääomakustannukset ovat kuitenkin vastaavasti pienemmät, voi koneen kannattavuus olla silti riittävällä tasolla. Mitkä ovat kustannuspaikkaseurannan konkreettiset hyödyt metsäkoneyrittäjälle? Kustannuspaikkaseuranta auttaa mm. tarkastelemaan mikä kone on järkevä uusia seuraavana, tai onko yrityksessä kokonaan tuottamattomia koneita, joista olisi syytä hankkiutua kokonaan eroon. Lue lisää kustannuspaikkaseurannasta…