Kustannuspaikkaseuranta metsäkoneyrityksissä - Savotat
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä

Kustannuspaikkaseuranta

Kustannuspaikkaseuranta metsäkoneyrityksissä

Kustannuspaikkaseurannan tarkoitus on selvittää kunkin erillisen tuotantoyksikön tai muun seurattavan kohteen osuus yrityksen tuotoista ja kustannuksista. Metsäkoneyrityksessä ovat yksittäiset metsäkoneet luontevia kustannuspaikkoja, mutta myös muita seurattavia yksiköitä löytyy. Niitä ovat esimerkiksi korjaamo tai halli, lavetit ja hallinto. Savotat-järjestelmän kustannuspaikkaseuranta on suunniteltu erityisesti metsäkoneen kannattavuuden seuraamiseen huomioiden riittävällä tarkkuudella kaikki koneen aikaansaamat tuotot ja koneeseen kohdistuvat kulut.

Metsäkoneyrityksen kustannuspaikkaseuranta on suhteellisen työlästä toteuttaa liikekirjanpidon yhteydessä. Metsäkoneen tuotot muodostuvat useimmiten leimikkokohtaisista tilityksistä, mutta tilityslaskelmista ei ole aina helppoa poimia tarkkoja konekohtaisia tuottoja – varsinkin, jos urakointihinnasto on tehty ns. tienvarsihintana. Sama metsätraktori ei välttämättä seuraa koko ajan tiettyä harvesteria, jolloin tienvarsihinnan kohdistamien oikealle harvesterille ja metsätraktorille voi olla käytännössä hyvin työlästä. Savotat-järjestelmä tarjoaa toiminnot, jolla kustannuspaikkaseuranta voidaan hoitaa automaattisemmin ja siksi helpommin kuin liikekirjanpidon järjestelmällä.

Kustannuspaikkatietojen keräys

Savotat-järjestelmän kustannuspaikkaseuranta hyödyntää kolmesta eri lähteestä saatavaa tietoa. Savotat-järjestelmän leimikkoseurannassa käsitellään leimikkokohtaiset tuotot ja kunkin leimikon korjuuseen osallistuneet koneet. Siksi leimikkokohtaiset tuotot voidaan myös kohdistaa yksittäisille koneille, josta muodostuu kustannuspaikkaseurannan konekohtaiset tuotot.

Savotat-järjestelmän työajanseurannalla voidaan kuljettajien työaika kohdistaa myös työkoneille. Tämän tiedon perusteella voidaan palkanlaskennasta (PalkkaLastu) koota todelliset kullekin työkoneelle kohdistuvat palkkakustannukset sivukuluineen.

Muiden kustannuspaikalle kohdistuvien kulujen seuranta on mahdollista tehdä MaksuSavottaan sisältyvän ostoreskontran avulla. Samalla kun ostolaskut kirjataan ostoreskontraan maksatusta varten, voidaan jokaiselle ostolaskulle määrittää kustannuspaikkakohdistus.

Savotat-kustannuspaikkaseuranta

Kustannuspaikkaseurannan hyödyt

Ennen kuin kustannuspaikkaseurantaa voi hyödyntää täysimääräisesti, tulee yrityksessä ottaa käyttöön työajanseuranta ja leimikkoseuranta riittävän kattavan taustatiedon tuottamiseksi.

Savotat-järjestelmän sisältämä kustannuspaikkaseuranta tarjoaa metsäkoneyrityksille mm. seuraavia hyötyjä:

  • Voit selvittää, mitkä ovat kunkin työkoneen kokonaiskustannukset ja miten ne jakautuvat eri kustannusluokkien välillä (palkat, polttoaineet, korjaus- ja huolto, pääomakulut jne.)?
  • Voit verrata, mikä on kunkin työkoneen nettotulos (tuotot – kulut) ja tuotto-% suhteutettuna sitoutuneeseen pääomaan?
  • Auttaa tekemään päätöksiä, minkä tuntimäärän jälkeen metsäkone kannattaa vaihtaa uudempaan ja mikä nykyisistä koneista kannattaa vaihtaa uudempaan ensimmäisenä?
  • Kertoo, paljonko on eri koneiden todellinen tuntikustannus? Kyseisen tiedon perusteella on mahdollista asettaa vastaavasti konekohtaiset tuntikustannustavoitteet mm. leimikkoseurannan perusteeksi.