KymppiLastu-leimikkoseurantaohjelma - Savotat
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä

KymppiLastu-leimikkoseurantaohjelma

KymppiLastu on Tietohipun ja Koneyrittäjien liiton kehittämä ohjelma, joka on tarkoitettu metsäkoneyrityksille leimikkokohtaiseen tuotannon seurantaan. Ohjelma tukee Koneyrittäjien liiton Kymppiliikkeen tavoitteita ja samalla jatkaa Koneyrittäjien liiton jäsenille kehitettyjen Lastu-ohjelmien perinnettä, eli tuotteen nimeksi valikoitui luontevasti KymppiLastu. Alkuperäiseen ohjelmaan on tehty kaksi merkittävää versiopäivitystä, ei tuorein versio on KymppiLastu 3.

kymppilastu3

Ohjelman kehittämisessä on ollut keskeisenä tavoitteena mahdollisimman matala käyttöönottokynnys. Luonnollisesti myös sisältöä on samalla rajattu, eli seurannassa keskitytään vain kaikkein olennaisimpiin tietoihin ja tunnuslukuihin. Ohjelman käytön hyötysuhde on kuitenkin pyritty saamaan mahdollisimman hyväksi, eli vain muutaman leimikkokohtaisen tiedon perusteella ohjelma laskee monipuoliset tuotannon kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut.

Leimikkoseuranta

Ohjelman taustatietoina syötetään korjuuyrityksen asiakkaat, koneet ja kuljettajat. Konekohtaisesti voidaan määrittää tuntikustannus, jota käytetään varsinaisessa leimikkokohtaisten tunnuslukujen laskennassa. Heti taustatietojen syöttämisen jälkeen päästään varsinaisten leimikkotietojen syöttämiseen. Lähes kaikki tarvittavat tiedot löytyvät suoraan leimikkokohtaisesta tilityslaskelmasta. Niiden lisäksi tarvitaan työtunnit (konekohtaisesti), jotta varsinaiset tuottavuustunnusluvut ovat laskettavissa.

Ohjelma sisältää neljä perusraporttia (leimikkolistaus, asiakas-, kone- ja kuljettajakohtainen raportti), joista kaikista saadaan lisävalinnoilla erilaisia muunnoksia. Raporteista näkyy suoraan mm. asiakaskohtainen ja eri hakkuutapojen mukainen kannattavuus. Rajausehtoja käyttämällä on mahdollista vertailla esim. ajomatkan, keskijäreyden tai alikasvoksen vaikutusta tunnuslukuihin, samoin kuin kannattavuuden kehittymistä eri ajanjaksoilla.

Korjuuhinnastot ja taksanlaskenta

KymppiLastun 2-versiossa on ohjelmaan lisätty kokonaan uusina toimintoina koneen tuntikustannuslaskenta sekä korjuuhinnastot ja leimikon taksanlaskentatoiminnallisuus. Tuntikustannuslaskentatoiminnolla voi laskea halutulle koneelle tarkan tuntikustannuslaskennan, johon huomioidaan taustatietoina korjuusopimuksen laajuus, pääomatekijät ja vuotuiset käyttökulut. Kulut eritellään tilastokeskuksen metsäkonekustannusindeksin mukaisesti jolloin laskelma tuottaa vertailutietona yrityksen omat painoarvot virallisen kustannusindeksin jaottelulla.

KymppiLastuun voi perustaa asiakas- ja hakkuutapakohtaiset hinnastot, joita ohjelma käyttää laskettaessa leimikkokohtaiset korjuutaksat. Tämä helpottaa yhtiön tilitysten tarkistamista ja mahdollistaa leimikon kannattavuusseurannan välittömästi leimikon valmistumisen jälkeen. Hinnastoon voi tallentaa erilliset taksat hakkuulle ja metsäkuljetukselle tai vaihtoehtoisesti syöttää tiedot tienvarsihinnastona.

Kannustepalkkaus

KymppiLastun 3-versiossa on tullut uusina toimintoina kannustepalkkausperusteiden määritys ja kuljettajakohtaisten kannustepalkkausraporttien tulostus. Ohjelmalla voit luoda oman yrityksen tilanteeseen sopivan kannustepalkkausjärjestelmän itse laskemiesi konetyyppikohtaisten tuntikustannusten ja käytössä olevan korjuuhinnaston avulla.

KymppiLastu tarjoaa helpon tavan ottaa järjestelmällinen leimikkoseuranta käyttöön jokaisessa korjuuyrityksessä. KymppiLastu on saatavissa veloituksetta käyttöön Koneyrittäjien jäsenyrityksissä. Ohjelma on myös esillä Kymppi-illoissa ja muissa Koneyrittäjien tapahtumissa. Voit tutustua ohjelman sisältöön näyttökuvien muodossa lataamalla Kymppilastu 3 -ohjelman esitteen. Ohjelman lataus- ja asennusohjeet löytyvät Koneyrittäjien liiton extranetistä www.koneyrittajat.fi.

KymppiLastu laajenee Savotat™-järjestelmällä

KymppiLastu tarjoaa hyvin yksinkertaistetun näkymän Savotat-järjestelmän sisältöön. KymppiLastun Tuntikustannuslaskelmat ja Hinnastot ovat varsin yhdenmukaiset HinnoitteluSavotan vastaavien toimintojen kanssa. Savotat-järjestelmän hinnasto- ja taksanlaskentatoiminnot ovat kuitenkin monipuolisemmat ja ne mahdollistavat mm. puutavaralajikohtaisten korjuuhinnastojen käytön.

KymppiLastu-ohjelman leimikkoseuranta on pelkistetty versio SeurantaSavotan leimikkoseurannasta. KymppiLastussa leimikkotiedot syötetään käsin, kun taas SeurantaSavotan leimikkoseuranta perustuu PRD-tiedosta luettuihin tuotantotietohin ja MittausSavotan tai KoneSavotan avulla kerättyihin tarkkoihin leimikkokohtaisiin työaikoihin. Leimikkoraportoinnin lisäksi SeurantaSavotta mahdollistaa myös konekohtaisten tuottotietojen hyödyntämisen kustannuspaikkaseurannassa.

Jos käytössäsi on KymppiLastu-ohjelma, mutta kaipaat laajempaa ja monipuolisempaa toiminnallisuutta, ota yhteyttä. Kerromme mielellämme, mitä vaihtoehtoja sinulla on hankkia uusia työvälineitä yrityksellesi.