Leimikko kannattavaksi? Tutustu metsäkoneyrittäjän leimikkoseurantaan
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä

Leimikko kannattavaksi leimikkoseurannan avulla

Leimikkotietojen keräys

Leimikkoseurannan perustana on metsäkoneen mittalaitteen tuottama tieto leimikolta korjatusta puumäärästä. Ihanteellisinta on, jos käytössä on mittalaitteen tuottama StanForD-standardin mukainen PRD- tai THP-tuotantotiedosto, josta leimikon tuotostiedot voidaan lukea ohjelmallisesti MittausSavotan toiminnoilla. Tuotantotiedosto voidaan yleensä lähettää sähköpostitse suoraan mittalaitteen ohjelmistosta.

Tuotantotiedoston lähettäminen voidaan hoitaa myös KoneSavotta-ohjelmistolla, jolloin samassa yhteydessä voidaan myös lähettää muuta leimikkoon liittyvää tietoa esim. korjuuolosuhteista tai korjuuseen liittyvistä laskutettavista työsuoritteista. KoneSavotalla on myös helppo toteuttaa leimikkokohtaisen työajan keräys samalla, kun työaikaa kerätään mm. palkanlaskennan tarpeisiin.

Tuotantotietojen lisäksi tarvitaan myös leimikkokohtainen ja mielellään konekohtaisesti käytetty työaika. Työajan keräämisen vaihtoehtoja on kuvattu yksityiskohtaisemmin työajanseurannan yhteydessä.

Leimikkoseurannan toteutus

Leimikkoseurannan periaate on se, että jokaiselta korjatulta leimikolta saadaan riittävät tiedot leimikon tuotoista ja kustannuksista.

Leimikkokohtaisten tuottojen laskemiseksi tarvitaan yrityksessä käytettävä korjuuhinnasto tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää suoraan urakanantajan tilityslaskelmaa. Laskettaessa korjuutuotot urakkasopimuksen taksataulukon avulla tulee samalla tarkistettua, että urakanantaja on tehnyt tilityksen sopimuksen mukaisesti, eikä tilityksessä ole asiakkaan puolella tapahtunut virheitä. Korjuukustannusten laskenta onnistuu käytännössä parhaiten siten, että yrityksen jokaiselle työkoneelle on laskettu tuntikustannus (tai tavoitetuntituotto) käyttäen mahdollisimman todellisia kustannustietoja. Korjuuhinnastot ja konekohtainen tuntikustannuslaskenta sisältyvät HinnoitteluSavottaan.

Savotat-leimikkoseuranta

Leimikkoseuranta-järjestelmän tarjoamat hyödyt

Kun kaikki tarvittavat tiedot, eli leimikkokohtaiset tuotanto-, työaikatiedot, asiakaskohtainen hinnoittelu ja konekohtaiset tuntikustannustiedot ovat käytettävissä saadaan leimikkoseurannan avulla lasketuksi mm. seuraavat tunnusluvut:

  • Leimikon korjuutuotos (m3/h) työlajeittain hakkuun ja metsäkuljetuksen osalta
  • Leimikon tuotot (€/h ja €/m3) työlajeittain tai tienvarsihintana
  • Leimikon kustannukset (€/h ja €/m3) työlajeittain tai tienvarsihintana
  • Leimikon kate (€/h, €/m3, sekä %) työlajeittain tai tienvarsihintana

Leimikkoseurannan hyödyt ovat saatavissa erityisesti raportointitoiminnon avulla. Kun puunkorjuuyrityksen kaikki leimikot ovat systemaattisen korjuuseurannan piirissä, tarjoaa aineisto erinomaisen näkymän korjuutyön kannattavuuden seuraamiseen.

Leimikkoseuranta liittyy läheisesti korjuutyön maksuliikenteeseen, joiden käytännön toimet riippuvat yrityksen urakanantajista ja heidän kanssa sovituista laskutus- tai tilityskäytännöistä. Toimiva leimikkoseuranta siis palvelee myös maksuliikenteen hoitamista tai seuraamista. Myös aliurakoitsijoiden käyttö on nykyisin yleistä, joten hyvän leimikkoseurannan avulla myös aliurakoitsijatilityksen on mahdollista hoitaa mahdollisimman helposti. Maksuliikenteeseen liittyvät toiminnot sisältyvät MaksuSavottaan.

Tarkka leimikkoseuranta tuottaa tietoa myös konekohtaisen kustannuspaikkaseurannan tarpeisiin, sillä työkonekohtaiset tuotot ovat laskettavissa leimikkoseurannassa käytettävien tietojen avulla. Tämä helpottaa seurantatyötä merkittävästi verrattuna käytäntöön, jossa konekohtaiset tuotot poimitaan ja jyvitetään työkoneille esimerkiksi urakanantajien tilitystietojen perusteella.

Savotat-järjestelmän sisältämä leimikkoseuranta tarjoaa metsäkoneyrityksille mm. seuraavia hyötyjä:

  • Saat selville korjuutyön leimikkokohtaiset kannattavuuserot. Tietoja tarkastelemalla saat selville, mitkä eri tekijät selittävät eroja ja sen avulla voit miettiä korjaavat toimenpiteet.
  • Voit selvittää eri koneiden soveltuvuus erilaisiin korjuuolosuhteisiin. Saat tästä arvokasta tietoa, jota voit hyödyntää suunnitellessasi tulevia investointeja.
  • Voit verrata, vastaako korjuuhinnaston rakenne todellisia korjuutyön kustannuksia. Eri urakanantajien kohteissa voi olla hyvin erilainen leimikkorakenne tai korjuuolosuhteet. Myös hinnastorakenne ja hintataso voi olla erilainen, joten eri korjuutyön kannattavuutta on suoraan vaikea verrata eri urakanantajien välillä. Leimikkoseurannan avulla saat arvokasta lisätietoa tulevien tarjousten tekemiseksi tai otettavaksi esille urakanantajan taksaneuvotteluissa.
  • Helpottaa leimikon maksuliikenteen hoitamista, eli laskutusta ja saapuvien tilitysten tarkistamista ja seuraamista.
  • Mahdollistaa konekohtaisen kustannuspaikkaseurannan tuottamalla helposti tietoa konekohtaisista korjuutuotoista.