web analytics

Laske metsäkoneen kannattavuuslaskelmat Savotat-järjestelmällä!

Mikä metsäkoneistani tuottaa parhaiten ja mikä heikoiten? Onko vanhan metsäkoneen pitäminen vielä kannattavaa? Onko järkevää tehdä suurempi peruskunnostus vai vaihtaa kone uudempaan? Mikä uusista vaihtoehdoista on taloudellisin?


Puunkorjuuyrityksille kehitetyllä kotimaisella Savotat-järjestelmällä saat vastaukset näihin ja moniin muihinkin kysymyksiin.

liittyy läheisesti leimikkoseurantaan tai työajanseuranta on mahdollista hoitaa myös leimikkoseurannasta erillisenä. Olennaista kuitenkin on, että työntekijöiden työntekijä kohdistetaan aina myös työkoneelle, jolloin työtuntien perusteella voidaan laskea koneen käyttötuntimäärä ja sitä kautta käyttökustannukset

laskee ensisijaisesti leimikkokohtaiset tuotot ja kustannukset. Koska leimikkoseurannassa on olennaisena lähtötietona korjuutyössä käytetyt koneet, toimii leimikkoseuranta mainiosti myös konekohtaisten tuottojen ja konekustannusten lähtötietona

sisältää ostolaskujen käsittelyn ja mahdollisuuden kohdistaa ostolaskujen kustannukset konekohtaisesti. Ostolaskujen lisäksi konekohtaista kustannustietoa voidaan kerätä myös kirjanpidosta. Olennaista on löytää yrityskohtaisesti sopivin käytäntö konekohtaisten ostolaskukustannusten keräämiseksi.

  • Tuotot lasketaan leimikkokohtaisilla taksaperusteilla kohdistaen ne kullekin korjuutyöhön osallistuneelle koneelle
  • Koneen palkkakustannukset lasketaan koneella työskennelleiden kuljettajien palkkatiedoista
  • Koneen muut kustannukset saadaan ostoreskontrasta tai kirjanpidosta
  • Edellä mainittujen tietojen avulla voidaan laskea konekohtainen kate tarkastelujaksolla

Konekohtaisen kannattavuuden seuranta

laskee konekohtaisen kannattavuuden mm. seuraavien tunnuslukujen muodossa

Konekohtainen kustannuspaikkaseuranta on kokonaisuus, jolla seurataan toteutuneita konekohtaisia tuottoja ja kustannuksia eri kustannuslajeittain. Seuranta kertoo, konekohtaisen kannattavuuden tarkastelujaksolla.


Konekohtaiseen kustannusseurantaan kuuluu olennaisena osana myös konekohtainen tuntikustannuslaskelma. Tuntikustannus toimi tärkeänä lähtötietona mm. leimikkoseurannassa tai kannustepalkkiojärjestelmän yrityskohtaisena taustatietona. Tuntikustannuslaskelma on tärkeää tehdä siten, että siinä on huomioitu aiemmin toteutuneiden kustannuserien suuruus samalla ennakoiden kustannuksiin lähitulevaisuudessa tiedossa olevat muutokset.

Tiesitkö: SAVOTAT-järjestelmä sisältää yksityiskohtaisen toiminnon koneen tuntikustannusten laskemiseksi. Tuntikustannuslaskema kannattaa päivittää vähintään kerran vuodessa toteutuneiden kustannustietojen ja arvioitujen muutosten perusteella siten, että kulut on arvioitu mahdollisimman tarkasti seuraavalle 12 kuukauden jaksolle. Kustannustekijöiden muuttuessa laskelmaa kannattaa päivittää myös tiheämmin.

Savotat-kustannuspaikkaseurannan hyödyt

  • Voit selvittää, mitkä ovat kunkin työkoneen kokonaiskustannukset ja miten ne jakautuvat eri kustannusluokkien välillä (palkat, polttoaineet, korjaus- ja huolto, pääomakulut jne.)?
  • Voit verrata, mikä on kunkin työkoneen nettotulos (tuotot – kulut) ja tuotto-% suhteutettuna sitoutuneeseen pääomaan?
  • Auttaa tekemään päätöksiä konevaihtoehtojen välillä tai sopivan vaihtohetken löytämiseksi tai mahdollisen peruskunnostuksen tekemiseksi.
  • Kertoo, paljonko on eri koneiden todellinen tuntikustannus? Kyseisen tiedon perusteella on mahdollista asettaa vastaavasti konekohtaiset tuntikustannustavoitteet mm. leimikkoseurannan perusteeksi.

Olen kiinnostunut Savotat-järjestelmän kustannuspaikkaseurannasta ja haluan kuulla lisää!

* - merkityt kentät ovat pakollisia