web analytics

Laske ja hyödynnä tarkka leimikkokohtainen kannattavuustieto Savotat-järjestelmällä!

Tuottaako korjuutyö tarpeeksi eri keskijäreyksillä? Mikä metsäkone sopii parhaiten mihinkin olosuhteisiin? Kuka kuljettajista on parhaimmillaan milläkin hakkuutavalla?


Puunkorjuuyrityksille kehitetyllä kotimaisella Savotat-järjestelmällä saat vastaukset näihin ja moniin muihinkin kysymyksiin.

täydentää mittalaitteen keräämää tietoa esim. keskiajomatkan ja lohkolle kohdistuvien lisien osalta.


KoneSavotalla voi myös hoitaa mittalaitetietojen lähetyksen yhtenäisellä tavalla kaikista konemerkeistä.


Saat halutessasi yhdistettyä leimikkoseurannan ja palkanlaskentatietojen keräyksen KoneSavotan avulla

käsittelee metsäkoneen mittalaitteen keräämän, leimikolle kohdistuvan tuotanto- ja työaikatiedon kaikista konemerkistä


Mittalaitteen keräämä tieto sisältää yksityiskohtaiset tiedot leimikolta hakatuista puutavaralajeista samoin kuin kuljettajakohtaisesta ajankäytöstä.


sisältää korjuuhinnastot asiakkaittain ja hakkuutavoittain, joita hyödynnetään leimikon tuottojen laskennassa.


Vastaavasti korjuukustannusta varten voidaan laskea tuntikustannuslaskelmat tarkoilla, tarvittaessa konekohtaisilla taustatiedoilla

  • Leimikon korjuutuotos (m3/h) työlajeittain hakkuun ja metsäkuljetuksen osalta
  • Leimikon tuotot (€/h ja €/m3) työlajeittain tai tienvarsihintana
  • Leimikon kustannukset (€/h ja €/m3) työlajeittain tai tienvarsihintana
  • Leimikon kate (€/h, €/m3, sekä %) työlajeittain tai tienvarsihintana

kokoaa ja laskee leimikkokohtaiset kannattavuustiedot helposti ja tarkasti.

Savotat-järjestelmän leimikkoseuranta toimii erinomaisena pohjana myös oman yrityksesi tilanteeseen sovitetulle kannustepalkkiokäytännölle.


Metsäkoneyrityksen kannattavuuteen vaikuttaa monet eri tekijät, mutta pääasiassa kannattavuus ratkaistaan kuitenkin leimikkotasolla. Yleisesti tiedetään, että eri leimikoiden korjuuolosuhteet vaihtelevat kovastikin ja kannattavuus tietysti sen myötä.


Leimikoita ei valitettavasti pääse valitsemaan ja kaikki sopimukseen kuuluvat työmaat tulee korjata. Silti leimikkokohtaisen kannattavuuden seurannalla on ensiarvoisen suuri merkitys. Vain riittävän tarkalla seurannalla näet, mikä on oikeasti kunkin leimikon kannattavuus. Ja kun näet jokaisen leimikon tunnusluvut vierekkäin – kas kummaa – alat automaattisesti kiinnittämään huomiota, miten suoriutua heikommista leimikoista mahdollisimman nopeasti ja miten tehdä kannattavimmista leimikosta vieläkin kannattavampia.

Tiesitkö: SAVOTAT-järjestelmä on markkinoiden monipuolisin järjestelmä leimikkoseurantaan, jolla lasket tarkat leimikkokohtaiset tuotot ja kulut eri yhtiöiden taksakäytännöillä. Voit halutessasi liittää mukaan myös kannustepalkkion, urakanantajan tilitysten seurannan ja laskutuksen, sekä aliyrittäjätilitykset.

Savotat-leimikkoseurannan hyödyt

  • Huomaat leimikkokohtaisen kannattavuuden erot ja pystyt sen perustella löytämään kannattavuutta parantavia tekijöitä.
  • Helpottaa maksuliikenteen tarkistamista ja hoitamista, kun järjestelmä laskee tarkat hinnat korjuutyölle
  • Mahdollistaa konekohtaisen kannattavuusseurannan ja kannustepalkkion käytön
  • Säästät hallintotyötä ja -kustannuksia, kun voit hyödyntää samoja tietoja myös työajanseurannan tai konekohtaisen kustannuspaikkaseurannan kanssa

Olen kiinnostunut Savotat-järjestelmän leimikkoseurannasta ja haluan kuulla lisää!

* - merkityt kentät ovat pakollisia