web analytics

Metsäkoneyrityksen johtaminen on vaativa laji!

Suomi elää metsästä, ja metsäteollisuus on Suomen talouden tärkeä selkäranka. Metsäkoneyritykset ovat pk-yrityksiä, jotka huolehtivat yrittäjävetoisesti puuraaka-aineen hankkimisesta usein ääriolosuhteissa ja haasteita kaihtamatta. Työntekijät ovat ahkeria oman alansa ammattilaisia ja suorittavat työnsä itsenäisesti ja oma-aloitteisesti parhaiksi havaituilla käytännöillä. Puuraaka-aineen hankinnassa puunkorjuuyrityksillä on keskeinen rooli, mutta samalla ne toimivat kovan kustannuspaineen alla, jotta koko Suomen metsäteollisuus voi säilyä kilpailukykyisenä tuottaen hyvinvointia yhteiskuntaan.


Puunkorjuuyritysten kannattavuuden parantaminen on keskeinen tehtävämme. Vain kannattavasti toimivat metsäkoneyritykset voivat hankkia jatkossakin raaka-ainetta metsäteollisuuden tarpeisiin ja turvata työpaikat ja toimeentulon myös työntekijöilleen.

Kaipaatko metsäkoneyrityksesi hallintoon ja johtamiseen sopivaa työvälinettä? Käytätkö hallinnossa erillisiä järjestelmiä, jotka eivät sovellu riittävän hyvin puunkorjuuyrityksen tarpeisin? Joudutko keräämään eri järjestelmiin päällekkäistä tietoa tai siirtämään sitä käsin järjestelmästä toiseen?


Puunkorjuuyrityksille kehitetyllä Savotat-järjestelmällä voit rakentaa oman yrityksesi tarpeisiin soveltuvan työvälineen seuraavien osa-aluiden hallintaan:

Puunkorjuu on työvoimavaltainen toimiala ja palkkakustannukset sivukuluineen muodostavat jopa reilun kolmanneksen yrityksen kuluista. Palkat on maksettava ajallaan ja työn tuottavuus on ratkaisevassa osassa yrityksen menestymistä ajatellen. Siksi on tärkeää, että työajanseurantaan käytettävä järjestelmä sisältää nimenomaan puunkorjuuyritysten tarvitsemat toiminnot, esimerkiksi TES-käytännöt ja mahdollisuuden kannustepalkkioiden laskemiseen.

Puunkorjuuyrityksen kannattavuus ratkaistaan leimikkotasolla! Korjuuolosuhteissa on runsaastikin vaihtelua, joten on tärkeä pystyä seuraamaan kannattavuutta leimikkokohtaisesti. Tarkastelemalla vain yrityksen kokonaistulosta, et pysty havaitsemaan yksittäisten tekijöiden vaikutusta kannattavuuteen. Tarkan euromääräisen kannattavuuden laskemiseen tarvitaan erityisesti toimialan tarpeisiin suunniteltu järjestelmä.

Puunkorjuuala on myös investointivaltainen toimiala. Metsäkoneen pääoma- ja käyttökustannukset ovat yhteensä suurin kustannuserä puunkorjuuyrityksessä. Jokaisen koneinvestointi tulisi olla suunnitelmallinen ja kasvattaa yrityksen tulosta. Tuntikustannuksien laskeminen ja konekohtaisen tuloksen seuranta ovat yksi kannattavan puunkorjuuyrityksen kulmakivi.

SAVOTAT-järjestelmä sisältää kaikki keskeiset puunkorjuuyritykset johtamiseen ja hallintoon liittyvät toiminnot. Ohjelma on kehitetty kotimaisille metsäkoneyrityksille ja kähittäjällä on pitkäaikainen kokemus puunkorjuuyrityksen toiminnasta ja kehittämiskohteista.

SAVOTAT-järjestelmällä hallitset kokonaisuuden

Tiesitkö: SAVOTAT-järjestelmä on ainoa puunkorjuuyrityksille suunniteltu järjestelmä, joka hallitsee kaikki seuraavat toiminnot (ja lisäksi paljon muutakin):

  • Työajan keräys, metsäkonealan TES:n käytännöt, kannustepalkkion laskeminen ja tietojen jalostus jopa valmiiksi palkkalaskelmiksi saakka
  • Leimikoiden tarkka euromääräinen kannattavuus ja maksuliikenteen seuranta, tarvittaessa myös aliurakoitsijoiden tilitykset
  • Koneen tuntikustannuslaskelmat ja konekohtaisen kannattavuuden seuranta

SAVOTAT-järjestelmän hyödyt:

  • Vältät erillisten tai päällekkäisten järjestelmien aiheuttaman turhan manuaalisen työn ja ylimääräiset kustannukset
  • Pystyt hyödyntämään kerättyä tietoa mahdollisimman moneen tarkoitukseen, mikä pienentää hallintotyötä
  • Saat hoidettua samalla järjestelmällä kaikki keskeiset puunkorjuuyrityksen seurantatavat ja saat siten kattavimman kokonaiskäsityksen yrityksesi kehittämiskohteista kannattavuuden parantamiseksi

Olen kiinnostunut SAVOTAT-järjestelmästä ja haluan kuulla lisää!

* - merkityt kentät ovat pakollisia