web analytics

Pyöräytä puunkorjuun palat järjestykseen

SAVOTAT-järjestelmä on ainoa kotimaisille metsäkoneyrityksille kehitetty järjestelmä, jolla voit hallinnoida yhtä laajasti ja tarkasti kolme keskeisintä metsäkoneyrityksen johtamisessa tarvittavaa näkökulmaa

Savotat-järjestelmällä voit rakentaa oman yrityksesi tarpeisiin soveltuvan työvälineen seuraavien osa-aluiden hallintaan:

Palkat on maksettava ajallaan ja työn tuottavuus on ratkaisevassa osassa yrityksen menestymistä ajatellen. Siksi on tärkeää, että työajanseurantaan käytettävä järjestelmä sisältää nimenomaan puunkorjuuyritysten tarvitsemat toiminnot, esimerkiksi TES-käytännöt ja mahdollisuuden kannustepalkkioiden laskemiseen.

Puunkorjuuyrityksen kannattavuus ratkaistaan leimikkotasolla! Korjuuolosuhteissa on runsaastikin vaihtelua, joten on tärkeä pystyä seuraamaan kannattavuutta leimikkokohtaisesti. Tarkan euromääräisen kannattavuuden laskemiseen tarvitaan erityisesti toimialan tarpeisiin suunniteltu järjestelmä.

Metsäkoneen pääoma- ja käyttökustannukset ovat yhteensä suurin kustannuserä puunkorjuuyrityksessä. Tuntikustannuksien laskeminen ja konekohtaisen tuloksen seuranta ovat yksi kannattavan puunkorjuuyrityksen kulmakivi.

SAVOTAT-järjestelmä sisältää kaikki keskeiset puunkorjuuyritykset johtamiseen ja hallintoon liittyvät toiminnot. Ohjelma on kehitetty kotimaisille metsäkoneyrityksille ja kähittäjällä on pitkäaikainen kokemus puunkorjuuyrityksen toiminnasta ja kehittämiskohteista.

SAVOTAT-järjestelmällä hallitset kokonaisuuden

Tiesitkö: SAVOTAT-järjestelmä on ainoa puunkorjuuyrityksille suunniteltu järjestelmä, joka hallitsee kaikki seuraavat toiminnot (ja lisäksi paljon muutakin):

  • Työajan keräys, metsäkonealan TES:n käytännöt, kannustepalkkion laskeminen ja tietojen jalostus jopa valmiiksi palkkalaskelmiksi saakka
  • Leimikoiden tarkka euromääräinen kannattavuus ja maksuliikenteen seuranta, tarvittaessa myös aliurakoitsijoiden tilitykset
  • Koneen tuntikustannuslaskelmat ja konekohtaisen kannattavuuden seuranta

SAVOTAT-järjestelmän hyödyt:

  • Vältät erillisten tai päällekkäisten järjestelmien aiheuttaman turhan manuaalisen työn ja ylimääräiset kustannukset
  • Pystyt hyödyntämään kerättyä tietoa mahdollisimman moneen tarkoitukseen, mikä pienentää hallintotyötä
  • Saat hoidettua samalla järjestelmällä kaikki keskeiset puunkorjuuyrityksen seurantatavat ja saat siten kattavimman kokonaiskäsityksen yrityksesi kehittämiskohteista kannattavuuden parantamiseksi

Lue lisää SAVOTAT-järjestelmästä tai pyydä meitä lisätietoa järjestelmän käytöstä ja ominaisuuksista!

* - merkityt kentät ovat pakollisia