Savotat - HinnoitteluSavotta metsäkoneyrityksen hinnoitteluun
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä

HinnoitteluSavotta

HinnoitteluSavotta sisältää hinnoitteluun liittyviä toimintoja, joita hyödynnetään SeurantaSavotan laskennassa. Osio sisältää sopimushinnastojen ylläpidon ja taksanlaskentaan liittyvän toiminnallisuuden.

Hinnastot-toiminnolla voi ylläpitää asiakkaan kanssa sovitut urakointihinnastot. Hakkuun hinnasto laaditaan järeysluokittain ja metsäkuljetus määritetään ajomatkan mukaisesti. Hinnoittelun voi tehdä kokonaiskuutioina, puulaji- tai puutavaralajikohtaisesti. Korjuutaksan voi määrittää erikseen hakkuulle ja lähikuljetukselle, tai hinnasto voidaan laatia tienvarsihinnastona. Varsinaisen korjuutaksan lisäksi ohjelmalla voi hinnoitella erilaisia urakkasopimukseen sisältyviä lisiä. Hinnaston muuttuessa hinnat on helppo päivittä halutulla kertoimella. Hinnastot-toimintoa hyödynnetään SeurantaSavotan leimikkoseurantaan liittyvässä taksanlaskennassa.

Koneen kustannusperusteiden laskemiseksi on käytettävissä tuntikustannuslaskelma, jolla voidaan ottaa tarkasteluun koneen pääoma- ja käyttökulut, sekä vertailutieto Tilastokeskuksen ylläpitämään konekustannusindeksiin nähden. Kustannusrakenteen selvittämisen lisäksi laskelmassa voidaan huomioida koneella korjattavan urakkasopimuksen laajuus, jotta laskelmasta tulee mahdollisimman realistinen. Yksittäisen kustannustekijän mutoksen vaikutusta tuntihintatavoitteeseen on helppo verrata ns. herkkyysanalyysiä käyttämällä.

HinnoitteluSavotta tarjoaa erittäin tarkan, yrityskohtaisiin lähtöarvoihin perustuvan laskentatoiminnallisuuden, kun Savotta-ohjelmaa käytetään esimerkiksi leimikkokohtaisten tuottojen ja kustannusten laskemisessa.

Löydät tietoa muista Savotat-järjestelmän moduuleista klikkaamalla haluaamasi osa-aluetta alla olevasta kaaviosta:

savotta_kaavio