KoneSavotta - korjuuyrityksen reaaliaikainen seuranta - Savotat
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä

KoneSavotta

KoneSavotta on metsäkoneen tai muun työkoneen tietokoneelle asennettava ohjelmisto, jota hyödynnetään tiedonkeräyksessä. Ohjelmalla voidaan kerätä tietoa mm. työajoista, leimikoista ja leimikkokohtaisista hakkuutiedoista, konekohtaisista huolloista sekä koneen sijainnista. KoneSavotta päivittää kerätyt tiedot toimistojärjestelmään työvuoron päättyessä sekä leimikon valmistuessa.

KoneSavotalla voi kerätä kuljettajien työaikatiedot, jotka toimivat palkanlaskennan perusteena tarkalla ja tasapuolisella tavalla. Työtiedot lähetetään toimistoon työvuoron päättyessa. Aineisto voidaan siirtää PalkkaSavottaan palkanlaskentaperusteeksi ja aina valmiiksi palkkalaskelmiksi saakka.

KoneSavotalla voidaan kerätä leimikkokohtaisesti korjuuolosuhteisiin liittyvää tietoa, sekä erilaisten lisien toteutumista ja muita laskutusperusteita. Leimikkotiedot voidaan lähettää leimikon valmistuttua, jolloin on mahdollista toimittaa mittalaitteen tuottamien tietojen lisäksi myös korjuuolosuhteisiin liittyviä tietoja.

Muita KoneSavotan mahdollistamia tietoja ovat huoltotiedot toimistossa tapahtuvaan huoltoseurantaan, sekä paikkatiedot työkohteen esittämiseksi karttapalvelussa.

KoneSavotta tarjoaa reaaliaikaisen seurannan koneella tehtyyn työhön, eikä järjestelmä ole riippuvainen konemerkistä. KoneSavotta hyödyntää metsäkoneen olemassa olevaa tietoliikenneyhteyttä, joten mitään laiteasennuksia ei tarvita.

Löydät tietoa muista Savotat-järjestelmän moduuleista klikkaamalla haluaamasi osa-aluetta alla olevasta kaaviosta:

savotta_kaavio