MiniSavotta pienemmälle puunkorjuuyritykselle - Savotat
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä

MiniSavotta

MiniSavotta sisältää yksinkertaistetussa muodossa osan Savotat-järjestelmän toiminnoista. Ohjelmalla on yhteinen kehityshistoria Koneyrittäjien liiton jäsenetutuotteen, KymppiLastun kanssa. MiniSavotta soveltuu pienimmille puunkorjuuyrityksille leimikkoseurantakäyttöön, eli vain muutaman leimikkokohtaisen syöttötiedon perusteella ohjelma laskee monipuoliset tuotannon kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut. Seuraavassa on kuvattu ohjelman keskeisimpiä ominaisuuksia.

Leimikkoseuranta

Ohjelman taustatietoina syötetään korjuuyrityksen asiakkaat, koneet ja kuljettajat. Konekohtaisesti voidaan määrittää tuntikustannus, jota käytetään varsinaisessa leimikkokohtaisten tunnuslukujen laskennassa. Heti taustatietojen syöttämisen jälkeen päästään varsinaisten leimikkotietojen syöttämiseen. Lähes kaikki tarvittavat tiedot löytyvät suoraan leimikkokohtaisesta tilityslaskelmasta. Niiden lisäksi tarvitaan työtunnit (konekohtaisesti), jotta varsinaiset tuottavuustunnusluvut ovat laskettavissa.
Ohjelma sisältää neljä perusraporttia (leimikkolistaus, asiakas-, kone- ja kuljettajakohtainen raportti), joista kaikista saadaan lisävalinnoilla erilaisia muunnoksia. Raporteista näkyy suoraan mm. asiakaskohtainen ja eri hakkuutapojen mukainen kannattavuus. Rajausehtoja käyttämällä on mahdollista vertailla esim. ajomatkan, keskijäreyden tai alikasvoksen vaikutusta tunnuslukuihin, samoin kuin kannattavuuden kehittymistä eri ajanjaksoilla.

Korjuuhinnastot ja taksanlaskenta

MiniSavotta sisältää leimikkoseurannan taustatoimintoina koneen tuntikustannuslaskennan sekä korjuuhinnastot ja leimikon taksanlaskentatoiminnallisuuden. Tuntikustannuslaskentatoiminnolla voi laskea jokaiselle koneelle tarkan tuntikustannuslaskennan, johon huomioidaan taustatietoina korjuusopimuksen laajuus, pääomatekijät ja vuotuiset käyttökulut. MiniSavottaan voi perustaa asiakas- ja hakkuutapakohtaiset hinnastot, joita ohjelma käyttää laskettaessa leimikkokohtaiset korjuutaksat. Tämä helpottaa yhtiön tilitysten tarkistamista ja mahdollistaa leimikon kannattavuusseurannan välittömästi leimikon valmistumisen jälkeen. Hinnastoon voi tallentaa erilliset taksat hakkuulle ja metsäkuljetukselle tai vaihtoehtoisesti syöttää tiedot tienvarsihinnastona.

Kannustepalkkaus

Muina toimintoina MiniSavotta-ohjelmasta löytyvät kannustepalkkausperusteiden määritys ja kuljettajakohtaisten kannustepalkkausraporttien tulostus. Ohjelmalla voit luoda oman yrityksen tilanteeseen sopivan kannustepalkkausjärjestelmän itse laskemiesi konetyyppikohtaisten tuntikustannusten ja käytössä olevan korjuuhinnaston avulla.

MiniSavotta laajenee Savotat™-järjestelmäksi

MiniSavotta tarjoaa yksinkertaistetun version Savotat-järjestelmän toiminnoista. MiniSavotan Tuntikustannuslaskelmat ja Hinnastot ovat varsin yhdenmukaiset HinnoitteluSavotan vastaavien toimintojen kanssa. Savotat-järjestelmän hinnasto- ja taksanlaskentatoiminnot ovat kuitenkin monipuolisemmat ja ne mahdollistavat mm. puutavaralajikohtaisten korjuuhinnastojen käytön.
MiniSavotta-ohjelman leimikkoseuranta on pelkistetty versio SeurantaSavotan leimikkoseurannasta. MiniSavotassa leimikkotiedot syötetään käsin, kun taas SeurantaSavotan leimikkoseuranta perustuu PRD- tai HPR-tiedostosta luettuihin tuotantotietohin ja MittausSavotan tai KoneSavotan avulla kerättyihin tarkkoihin leimikkokohtaisiin työaikoihin. Leimikkoraportoinnin lisäksi SeurantaSavotta mahdollistaa myös konekohtaisten tuottotietojen hyödyntämisen kustannuspaikkaseurannassa.

Kokeiluversio ja tilaus

MiniSavotta-ohjelman kokeiluversio ja tuotantoversion käyttöjakso ovat tilattavissa nyt Hippukauppa-verkkokaupasta seuraavien linkkien kautta: