Savotat - MittausSavotta
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä

MittausSavotta

MittausSavotta hyödyntää konevalmistajien järjestelmien ja metsäkoneen mittalaitteiden muodostamia StanForD-standardin mukaisia tiedostoja ja sanomia. Järjestelmä kerää ensisijaisesti tuotantotietoja (PRD) ja ajanseurantaa (DRF). Myös uuden StanForD 2010 -standardin mukaisten sanomien käyttö on mahdollista sen jälkeen, kun uusi standardi yleistyy tuotantokäyttöön. MittausSavotalla kerättyä aineistoa voidaan hyödyntää mm. palkanlaskennassa sekä leimikkoseurannassa.

Tuotantotiedot (PRD) toimivat toimistossa tapahtuvan leimikoseurannan perustana. Tuotantotiedoista luetaan tarkka korjattu puumäärä joko kokonaiskuutioina, puulajeittain tai puutavaralajeittain sen mukaan, millaista urakointihinnastoa käytetään. PRD-tiedostoista voidaan myös tulostaa mittaustodistus. Ajankäyttötiedoista (DRF) voidaan kerätä kuljettajakohtainen työaikatieto ja mahdollisesti muita tietoja konemerkistä riippuen.

MittausSavotta mahdollistaa mittalaitteen keräämän tiedon täysimääräisen hyödyntämisen yhdistämällä tiedot yrityksen talous- ja palkkahallintoon.

Löydät tietoa muista Savotat-järjestelmän moduuleista klikkaamalla haluaamasi osa-aluetta alla olevasta kaaviosta:

savotta_kaavio