MittausSavotta - metsäkoneen mittalaitteen tietojen hyödyntäminen
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä

MittausSavotta

MittausSavotta hyödyntää konevalmistajien järjestelmien ja metsäkoneen mittalaitteiden muodostamia StanForD-standardin mukaisia tiedostoja ja sanomia. MittausSavotta tukee kaikkien keskeisten konevalmistajien ja mittalaitteiden tuottamaa aineistoa. Konemerkeistä ovat tuettuja mm. Ponsse, John Deere, Komatsu, Logset. Myös Technion- ja Motomit-mittalaitteet tuottavat standardin mukaista aineistoa ja ovat siten luettavissa MittausSavotta-toiminolla.

Järjestelmä kerää ensisijaisesti tuotantotietoja (PRD) ja ajanseurantaa (DRF). Myös uudemman StanForD 2010 -standardin mukaisten sanomien käyttö on mahdollista, sillä uusi standardi on yleisesti tuotantokäytössä mm. WoodForce-järjestelmän myötä. MittausSavotalla kerättyä aineistoa voidaan hyödyntää mm. palkanlaskennassa sekä erityisesti leimikkoseurannassa.

Tuotantotiedot (PRD tai HPR) toimivat toimistossa tapahtuvan leimikoseurannan perustana. Tuotantotiedoista luetaan tarkka korjattu puumäärä joko kokonaiskuutioina, puulajeittain tai puutavaralajeittain sen mukaan, millaista urakointihinnastoa käytetään. PRD/HPR-tiedostoista voidaan myös tulostaa mittaustodistus. Ajankäyttötiedoista (DRF tai MOM) voidaan kerätä kuljettajakohtainen työaikatieto ja mahdollisesti muita tietoja konemerkistä riippuen.

MittausSavotta mahdollistaa mittalaitteen keräämän tiedon täysimääräisen hyödyntämisen yhdistämällä tiedot yrityksen talous- ja palkkahallintoon. MittausSavotalla kerätty tieto soveltuu erittäin hyvin myös kannustepalkkion perusteeksi, sillä mittalaitteelta voidaan kerätä vaivattomasti sekä työaika- että tuotostieto jokaiselta leimikolta kuljettajakohtaisesti eriteltynä.

Löydät tietoa muista Savotat-järjestelmän moduuleista klikkaamalla haluaamasi osa-aluetta alla olevasta kaaviosta:

savotta_kaavio

MittausSavotta saatavana nyt myös itsenäisenä tuotteena

Voit tilata MittausSavotta-toiminnot myös itsenäisenä tuotteena suoraan Hippukauppa-verkkokaupasta. Varsinaisen tuotantoversion lisäksi on Hippukaupasta saatavana täysin veloituksetta MittausSavotta-ohjelman kokeiluversio, jolla voit varmistaa toimintojen soveltuvuuden käyttöösi.