Savotat-järjestelmän toiminnot metsäkoneyritykselle - Savotat
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä

Toiminnot

Savotat-järjestelmällä voit hoitaa erittäin kattavasti puunkorjuuyrityksen palkka- ja taloushallintoon  sekä tuotannonseurantaan liittyviä asioita. Seuraavassa on lueteltu tiivistetysti keskeisimmät Savotat-järjestelmän sisältämät toiminnot

Työaikatiedot ja palkanlaskenta

 • palkanlaskentatietojen keräys ja raportointi
 • kannustepalkkausperusteet ja kannusteen laskenta
 • kattavat palkanlaskentatoiminnot ja -ilmoitukset

Leimikkokohtainen korjuutyön seuranta

 • mittalaitteen tuotos- ja ajanseurantatietojen raportointi
 • leimikon tuotos- ja korjuuolosuhdetietojen keräys
 • asiakaskohtaiset korjuuhinnastot ja sopimuslisien hinnoittelu
 • mittaustodistukset, taksanlaskenta ja -tarkistus
 • leimikkokohtaisen kannattavuuden seuranta ja raportointi

Korjuuyrityksen maksuliikenne

 • asiakastilitysten tarkistus ja seuranta
 • aliyrittäjätilitysten teko ja maksatus
 • myyntilaskutus ja -reskontra
 • ostolaskujen käsittely ja maksatus

Konekohtaisen kannattavuuden seuranta

 • koneen tuntikustannuslaskenta
 • konekohtainen tuottavuuden seuranta ja tuloslaskelma

Puunostotoiminnot

 • puunostosopimusten teko ja tulostaminen
 • puukauppatilitykset PRD-tiedoston perusteella
 • puunostotilitysten maksatusaineisto
 • puukauppojen alv- ja ennakonpidätysilmoitukset