web analytics

Kerää metsäkoneyrityksesi työajat vaivattomasti Savotat-järjestelmällä!

Tuntuuko metsäkoneen kuljettajien työaikojen seuranta liian työläältä ja epätarkalta?


Puunkorjuuyrityksille kehitetyllä kotimaisella Savotat-järjestelmällä voit rakentaa juuri oman yrityksesi tarpeisiin soveltuvan kokonaisuuden seuraavista moduuleista:

kerää metsäkoneella tehdyn työajan erityisesti palkanlaskentaan soveltuvassa muodossa. Työvuoron päättyessä tiedot lähetetään toimistoon automaattisesti.


tallentaa metsäkoneen mittalaitteen keräämän, leimikolle kohdistuvan työaikatiedon. Mittalaitteen keräämä työaika soveltuu tietyin edellytyksin myös palkanlaskennan perusteeksi.


kerää Kone- ja MittausSavotan tiedot ja sillä voi tallentaa myös muuta kuin konetyöaikaa. NettiSavottaan voi täydentää myös kaiken muunkin palkanlaskennassa tarvittavan tiedon, kuten matkakulut ja lomat.

kokoaa ei lähteistä kerätyt tiedot toimistopäässä, jolloin palkanmaksutietojen yhteenveto on vaivatonta.


Savotat-järjestelmän avulla voit ottaa käyttöön myös oman yrityksesi tilanteeseen sovitetun kannustepalkkiokäytännön .

Kaikki Savotat-järjestelmällä kerätyt palkanlaskentatiedot voi siirtää automaattisesti PalkkaLastu-palkanlaskentaohjelmaan, joka toimii osana Savotat-järjestelmää. Voit muodostaa työntekijöille lähetettävät palkkalaskelmat, hoitaa palkkojen maksatuksen, sekä tehdä tulorekisteri-ilmoitukset

Voit luonnollisesti hyödyntää Savotat-järjestelmän työajanseurantaa myös siinä tapauksessa, että palkanlaskenta on ulkoistettu tilitoimistolle.

Tiesitkö: SAVOTAT-järjestelmän työajanseurantaa voit käyttää yrityksellesi parhaiten soveltuvana kokonaisuutena. Jos haluat todella yksinkertaisen ja kustannustehokkaan ratkaisun, pelkkä NettiSavotta voi yksinään ratkaista sähköisen työajanseurannan tarpeet yrityksessäsi.

Savotat-työajanseurannan hyödyt:

  • Pienennät palkanlaskennan kustannuksia, kun järjestelmä kerää palkanlaskentatiedot tarkasti, nopeasti ja oikeudenmukaisesti.
  • Tasaat palkkakustannuksia hyödyntämällä työajan tasoittumisjärjestelmää.
  • Parannat työn tuottavuutta ottamalla käyttöön kannustepalkkiojärjestelmän.
  • Voit hyödyntää samaa työaikatietoa myös leimikkoseurannassa tai konekohtaisessa kustannuspaikkaseurannassa

Lue lisää Savotat-järjestelmän työajanseurannasta tai pyydä meiltä lisätietoja aiheesta!

* - merkityt kentät ovat pakollisia