MaksuSavotta puunkorjuuyrityksen maksuliikenteeseen - Savotat
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä
Savotat-järjestelmä

MaksuSavotta

MaksuSavotta sisältää korjuuyrityksen maksuliikenteen hoitamiseen liittyvät toiminnot.

Ostoreskontra sisältää ostolaskujen käsittelyn ja maksatuksen. Samassa yhteydessä on mahdollista tehdä ostokulujen kustannuspaikkakohdistus ja kirjanpitotiliöinti. Juuri nämä vaiheet säästävät päällekkäistä työtä, sillä perinteisesti ostolaskut maksetaan yrittäjän toimesta ja tilitoimisto syöttää saman aineiston toiseen kertaan kirjanpitoa varten. Ostoreskontralla voidaan muodostaa valmis aineisto kirjanpitojärjestelmään siirrettäväksi. Lisäksi Ostoreskontra mahdollistaa erittäin tarkan kustannuspaikkaseurannan SeurantaSavotassa ostokustannusten osalta hyvin pienellä lisätyöllä laskujen maksamisen yhteydessä.

MaksuSavottaan sisältyy myyntilaskutus ja myyntireskontran ylläpito, jolla voit laskuttaa tuottamasi palvelut asiakkaalta ja seurata maksusuoritusten saapumista.

Aliurakoitsijatilitysten tekeminen on mahdollista joko mittaustiedoista tai metsäyhtiön tilityslaskelman perusteella. Myös asiakastilitysten seuranta onnistuu SeurantaSavotassa mittaustodistuksen perusteella tehtyyn tilityslaskelmaan verraten.

MaksuSavotan avulla varmistat nopean ja virheettömän maksuliikenteen sekä osto- ja myyntilaskujen, että asiakas- ja osaurakoitsijatilitysten osalta.

Löydät tietoa muista Savotat-järjestelmän moduuleista klikkaamalla haluaamasi osa-aluetta alla olevasta kaaviosta:

savotta_kaavio